спод

 • 101обдурювати — юю, юєш, недок., обдури/ти, дурю/, ду/риш, док., перех. і без додатка. 1) Вводити кого небудь в оману діями або словами, звичайно для власної вигоди, користі; обманювати, дурити. || Казати неправду; брехати. || рідко. Не виконувати обіцянки,… …

  Український тлумачний словник

 • 102обдурюватися — ююся, юєшся, недок., обдури/тися, дурю/ся, ду/ришся, док. 1) Уводити себе в оману, помилятися в певних сподіваннях; обманюватися. 2) тільки недок. Пас. до обдурювати …

  Український тлумачний словник

 • 103облизень — зня, ч., жарт. Відмова при залицянні, сватанні або в якому небудь проханні взагалі. •• Ї/сти о/близні заздрісно дивитися на що небудь принадне, але недоступне; облизуватися. О/близня пійма/ти а) лишитися без того, на що розраховував, сподівався,… …

  Український тлумачний словник

 • 104обманювати — юю, юєш, недок., обману/ти, ману/, ма/неш і розм. обмани/ти, маню/, ма/ниш, док., перех. 1) Словами, вчинками або діями вводити в оману кого небудь; обдурювати. || Казати неправду; брехати. || Не виконувати своїх обіцянок, порушувати, ламати… …

  Український тлумачний словник

 • 105обманюватися — ююся, юєшся, недок., обману/тися, ману/ся, ма/нешся і розм. обмани/тися, маню/ся, ма/нишся, док. Обманювати себе; впадати в оману. || Зазнавати розчарування в кому , чому небудь (надіях, сподіваннях і т. ін.) …

  Український тлумачний словник

 • 106ой — виг. 1) Уживається для вираження фізичного болю, страждання. 2) Уживається для вираження переляку, жаху і т. ін. || Уживається для вираження тривоги, неспокою, несподіваної згадки про щось невідкладне і т. ін. 3) Уживається для вираження… …

  Український тлумачний словник

 • 107око — I а, с. (мн. о/чі, рідко ві/чі, оче/й – перев. з прийм. у). 1) Орган зору у людини, всіх хребетних та деяких безхребетних тварин. || Те саме, що погляд. •• Редуко/ване о/ко спрощена фізична модель ока, яка являє собою оптичну систему, що має… …

  Український тлумачний словник

 • 108омана — и, ж. 1) Хибне сприйняття дійсності, зумовлене неправильним, викривленим відображенням її органами чуття; уявний образ чого небудь, що помилково сприймається як дійсний. || Марні надії, сподівання; ілюзії. 2) Стан людини, коли вона помилково… …

  Український тлумачний словник

 • 109омріювати — юю, юєш, недок., омрі/яти, і/ю, і/єш, док., перех. 1) Виношувати в думках; плекати мрію про кого , що небудь. 2) Дуже чекати, сподіватися чого небудь; прагнути до чого небудь …

  Український тлумачний словник

 • 110он — част. 1) вказ. Указує на що небудь віддалене. || Указує на якийсь факт, подію, явище і т. ін. || Указує на який небудь предмет або особу. || Указує на суперечливу ситуацію або при протиставленні. 2) вказ. Уживається для висловлення наказу,… …

  Український тлумачний словник

 • 111осоромлювати — юю, юєш, недок., осоро/мити, млю, миш; мн. осоро/млять; рідко осоро/мляти, яю, яєш, док., перех. Вводити в сором кого небудь, накликати сором на когось. || перев. док. Не виправдати чиїх небудь надій, сподівань. || Покривати соромом, ганьбою …

  Український тлумачний словник

 • 112ось — част. 1) вказ. Уживається для вказування на кого , що небудь на близькій відстані (часто супроводжується жестом). || Уживається для вказування на предмет, що його кому небудь передають або пропонують. 2) вказ. Уживається в описах, розповідях для… …

  Український тлумачний словник

 • 113от — част. 1) вказ. Указує на кого , що небудь на близькій відстані (часто супроводжується жестом); ось. || Указує на предмет, що його кому небудь передають або пропонують. 2) вказ. Уживається в описах, розповідях для вказування на який небудь факт,… …

  Український тлумачний словник

 • 114ошукуватися — уюся, уєшся, недок., ошука/тися, а/юся, а/єшся, док., розм. 1) Вводити себе в оману, помилятись у своїх сподіваннях; обманюватися, обдурюватися. 2) тільки недок. Пас. до ошукувати …

  Український тлумачний словник

 • 115перевершувати — ую, уєш і рідко переверша/ти, а/ю, а/єш, недок., переве/ршити, шу, шиш, док., перех. 1) Виявляти перевагу над ким , чим небудь у якомусь аспекті. Перевершити самого себе. 2) Будучи наявним у надмірній кількості, виливатися, висипатися і т. ін. з… …

  Український тлумачний словник

 • 116перевиторг — у, ч. Виручка, що перевищує заплановану або сподівану …

  Український тлумачний словник

 • 117під — I по/ду, ч. 1) Низинне місце; западина. 2) Нижня горизонтальна поверхня, площина якого небудь приміщення, ями, печі і т. ін. || мет. Дно в доменній печі. 3) Місце, майданчик для стіжка. 4) діал. Горище. II прийм., із особ. займ. оруд. в. одн.… …

  Український тлумачний словник

 • 118підводити — джу, диш, недок., підвести/, еду/, еде/ш; мин. ч. підві/в, вела/, вело/; док., перех. 1) Ведучи, тримаючи, наближати кого небудь до когось, чогось. || За допомогою механізму, пристрою і т. ін. наближати до чого небудь (машину, судно і т. ін.). || …

  Український тлумачний словник

 • 119підкачувати — I і підко/чувати, ую, уєш, недок., підкача/ти, а/ю, а/єш і підкоти/ти, кочу/, ко/тиш, док., перех. Підгортаючи, піднімаючи краї, робити коротшим (одяг, частини одягу). || Відгинати, піднімати край (звичайно одягу). II ую, уєш, недок., підкача/ти …

  Український тлумачний словник

 • 120підманювати — юю, юєш, недок., підмани/ти, маню/, ма/ниш і рідше підману/ти, ману/, ма/ниш, док., перех. 1) Манячи, підкликати до себе порухом руки, голови, поглядом і т. ін. 2) перен. Ваблячи, викликати потяг до себе. 3) розм. Те саме, що обманювати. ||… …

  Український тлумачний словник